RADOSTI A STRASTI DOMOVA SVOJŠICE

 

Domov Svojšice sídlí v krásné historické budově, v níž poskytovat kvalitní služby není snadné, nejen proto, že prostorové podmínky nejsou příliš ideální, ale také proto, že každý rok přináší nečekaná překvapení. A nejen o nich jsme si povídali s ředitelem Vítězslavem Formanem.

 

Jaký byl letošní rok? Co se vám podařilo, a co připravujete na příští?

Podařilo se nám obhájit certifikáty ISO, CQS, IQNet a zavádět systém E-QALIN. Tyto certifikáty jsme před časem získali jako první příspěvková organizace u zřizovatele, jímž je hlavní město Praha. Současně jsme dokončili fázi přípravných prací (studie, projekt, žádost) na akce Revitalizace zámecké zahrady I a II. Momentálně probíhá jednání zřizovatele s projektovým manažerem Státního fondu životního prostředí, který bude z větší části akce financovat. Připravujeme na rok 2018 další akce, opět ve spolupráci se zřizovatelem a SFŽP, jako je nová čistička odpadních vod, výměna oken a zateplení hlavní budovy. Chystáme změnu topného systému v hlavní budově na systém tepelných čerpadel. Protože se neustále mění podmínky pro čerpání z fondů SFŽP, při minulé akci jsme vše úspěšně řešili s fondem sami a nyní zřejmě vše bude zařizovat zřizovatel, bude to náročná práce.

Do tohoto dění nám vstoupila havárie stropu v kuchyni, která si vyžádala rekonstrukci celé kuchyně. Zde nám velmi vyšla vstříc obec Svojšice a zapůjčila nám nevyužívanou školní kuchyni. Naši zaměstnanci ji zprovoznili a po schválení Krajské hygienické služby Kolín začala fungovat a jídla jsme dováželi.

Za rekonstrukci naší kuchyně děkuji firmě PROSTAV, která ve velmi ztížených podmínkách odvedla neskutečně profesionální práci.

 

V minulosti jste se museli vypořádat s povodní, co na vás příroda nachystala letos?

Další překvapení na sebe bohužel nenechalo dlouho čekat. Havárie v zámeckém parku začala pádem tří stromů, a po týdnu nás zasáhla větrná smršť, která dílo dokonala. To už spadlo dalších dvanáct vzrostlých stromů. Přes park vede trasa vysokého napětí a hrozilo padnutí stromů na dráty. Po návštěvě pracovníků z ministerstva životního prostředí a Památkového ústavu bylo rozhodnuto o pokácení dalších stromů. Touto cestou děkuji zřizovateli za spolupráci a doufám, že i za rychlou finanční pomoc na odstranění této havárie.

 

To už jsou všechny katastrofy?

Ještě v zařízení proběhlo v tomto roce několik kontrol, a to ze strany zřizovatele, finanční kontroly, kontroly Krajské hygienické služby Kolín a další. Ale ty jsme absolvovali tzv. bez ztráty kytičky, a jsem tomu rád.

 

Domov Svojšice má spoustu přátel a podporovatelů…

Ano, rád bych všem poděkoval. Především všem sponzorům, firmám ALZA, Semileas, Bono, Abena a spoustě dalších.

Také se chci se zmínit o osobnostech, které si i díky mému osobnímu přátelství našli cestu mezi nás a několikrát ročně nás navštěvují. Jejich seznam je dlouhý, tak jen namátkou: MUDr. Radim Uzel, Mistr Jan Vlasák, Jakub Smolík, Martin Maxa,Bohuš Matuš, Fanda Kasl a mnoho dalších.

 

Co byste popřál před Vánoci?

Přeji všem obyvatelům a kolegům klidný závěr roku a vše nej do roku příštího.

Já přeji vždy hlavně štěstí, na Titaniku byli zdraví, ale pokud neměli to štěstí dostat se do záchranného člunu…

Děkujeme za rozhovor.

 

 

SLOVO MANAŽERKY KVALITY

 

Využíváme-li čas, máme dobrý pocit. Dobré pocity vytvářejí dobré myšlenky; z dobrých myšlenek pramení dobré činy; a dobré činy vedou k dobrým výsledkům. Potřebujeme mít kolem sebe lidi, kteří na sobě pracují – kteří si uvědomují hodnotu času, hodnotu dobrého pocitu a koneckonců i hodnotu lidí. Jsme šťastni za překážky. Nebýt jich, nemáme co zkoušet, co překonávat,  z čeho mít dobrý pocit. Proto se těšíme na nový rok, co nám připraví. Těšíme se na všechno, o co jsme se ještě nepokusili. Uvědomujeme si, že nám to nemusí vyjít a že můžeme prohrát, ale mnohem větší než strach je naše touha dokázat to. Pozor, nemyslíme dokázat dojít do cíle. Dobrý pocit nám dnes dává už dokázat jít k cíli. Ano, už cesta je pro nás cíl a dává nám energii.

 

Stejně jako v předchozích letech, tak i v tomto roce naši klienti navštívili místa známá a neznámá. Začátek roku zahájili návštěvou Matějské pouti v Praze. Dále navštívili ZOO Jihlava. Pak jeli soutěžit ve hře  pétanque  na Májové koulení do Heřmanova Městce, kde se konečně dočkali umístění a skončili na 3. místě. Léto zahajovali jízdou v historickém vláčku „Hurvínek“.

 

Na konci léta jsme se zúčastnili tradiční ankety - Srdce na dlani, v níž byli oceněni nejoblíbenější pracovníci, kterými byli – 1. místo Jana Boumová, 2. místo Zuzana Sixtová a 3. místo Jiří Rytina. Oceněným přijela pogratulovat osobně paní Milada Mastná z Magistrátu hlavního města Prahy. A poděkoval svým zpěvem i Bohuš Matuš. Poděkování od nás je pro pana Ing. Josefa Ebra, díky němuž jsme prvním zařízením, které má fotografie pořízené dronem.

 

Na podzim jsou klienti pozváni na posvícenský ples, který nedaleko pořádá Domov Buda. Po vypuštění lampionů přání se bude čekat na příchod Mikuláše a svátků vánočních.

A další rok bude za námi.

Do následujícího roku vám přeji štěstí, zdraví a lásku.

 

Bc. Hana Polesná, DiS.

manažerka kvality Domova Svojšice