STROMY ŽIVOTA

Česko-německý projekt reminiscenční terapie

          Vzpomínky, to je téma, kterým jsme se v domově důchodců v Bystřanech rozhodli zabývat v rámci českoněmecké spolupráce. Vzpomínkové terapii neboli terapii reminiscenční se věnujeme již řadu let. Snad proto se nám v minulosti podařilo uskutečnit projekt Vzpomínkové kufry, kterým jsme se inspirovali přímo u autorky reminiscenční terapie Angličanky Pam Schweitzer, která se svými klienty vytvořila krabice plné vzpomínek. Dalším neméně zdařilým projektem byla tvorba vzpomínkových alb za pomoci techniky scrapbook. Osvědčené metody a techniky nás vedly k vytvoření dalšího úspěšného projektu v oblasti reminiscence, který nese název Stromy života.

            Projekt Stromy života je již sedmým společným projektem partnerských zařízení sociálních služeb pro seniory – Domova  důchodců Bystřany a Sozial Kulturelles  Zentrum Dresden-Leubnitz. S nápadem vytvořit uživatelům sociálních služeb v Bystřanech Stromy života přišla ředitelka domova paní Miroslava Barešová, kterou zaujal obdobný projekt v jiném zařízení sociálních služeb v Čechách. Záměrem bylo vytvořit obraz stromu zobrazující etapy života vzpomínající osoby. Důležitá pro nás byla spolupráce s rodinami, které nám pomohly zpracovat vzpomínky u osob, které trpí demencí. Uvědomujeme si, že vzpomínky jsou pro každého vzácné a bezesporu jsou určitým vnitřním bohatstvím vyprávějící osoby, proto jsme se rozhodli projekt uchopit tak, aby výsledné dílo, nebylo jen obraz zdobící pokoj, ale dílo takové, které otevře brány dalšímu vzpomínání. Významným aspektem pro tvorbu byla výtvarná část projektu. Bylo pro nás důležité, aby vzpomínky byly dobře výtvarně ukotveny. K výtvarné činnosti nás inspirovala série stromů v různých ročních obdobích, které byly vytvořeny v rámci výtvarných dílem v našem zařízení. Terapeutka, která stromy tvořila, použila techniky: koláž, frotáž, muchláž, dekupáž, ale také třeba malbu. Pro výtvarníky, kteří pomáhali klientům vytvořit Strom života, byla tato série stromů určitým vodítkem ve výtvarných činnostech.

            Samotné realizaci práce se vzpomínkami předcházelo školení zaměstnanců v oblasti reminiscenční terapie a výtvarných technik. Předpokládalo se, že posluchač vzpomínek bude zároveň autorem výtvarné části díla. Školení probíhalo v příjemné atmosféře za účasti německých kolegyň. Do projektu bylo následně vybráno dvanáct osob z Domova Důchodců Bystřany a devět osob z německého zařízení. V zařízení v Bystřanech do projektu byli osloveni klienti, kteří se věnují němčině. Jevilo se nám jako přínosné oslovit právě tyto osoby, vzhledem tomu, že se jedná o projekt podpořený Evropskou unií v rámci českoněmecké spolupráce. Většina oslovených klientů s účastí souhlasila.

            Následovala další fáze projektu, ta pro mnohé nejzajímavější. Jednalo se o sdílení vzpomínek. Jako první byla oslovena paní Marie P., se kterou byl vytvořen strom vzorový. Paní Marie P. poskytla spoustu fotografií, ke kterým se vázaly příběhy veselé i smutné. Umožnila nám „díky vzpomínkám nahlédnout do svého života. „Mé dětství v Křenovicích, ač bylo zasažené válkou, bylo moc pěkné. Měli jsme hospodářství s dobytkem, koňmi, prasaty, slepicemi a vlastně se vším, co ke statku patřilo. Vzpomínám si na kryt, kde jsme se schovávali při náletech. Tehdá jsem schovávání nebrala nijak vážně, byla to pro mě hra. Kryt byl vybagrován do hloubky a vstup k němu byl zajištěn lítou, což je velký sud na kolečkách. Dovnitř krytu nebylo vidět." Uvedla paní Marie P. při vzpomínání na dětství. Sama si zvolila, které vzpomínky chce mít zobrazeny, vybrala druh stromu a jeho barevnost. Výtvarnou tvorbu přenechala koordinátorce projektu, která veškeré postupy s klientkou konzultovala. Domluvily se na vepsání životního příběhu do siluety stromu. Samotný strom tvořila koláž z fotografií doplněná autorskými výšivkami. Strom života paní Marie P.  byl vzorem pro ostatní výtvarníky.

            Proškolené pracovnice s klienty začaly vzpomínat. Předpokladem bylo vyvolání vzpomínek od dětství po dospělost. Vzpomínky byly zapracovány do siluety stromu. Přičemž kořeny a kmen znamenají dětství a koruna stromu dospělost. Samotnou tvorbu stromu někdo nechal čistě na výtvarníkovi, jiný se do realizace zapojil. Tvorba probíhala u nás i v partnerském zařízení v Německu. Koordinátorka projektu měla možnost v rámci třídenní stáže v partnerském zařízení si vyzkoušet práci se vzpomínkami německých klientů. Práce se vzpomínkami na německé půdě pro ni byla velice zajímavá a přínosná. Jazyková bariéra byla překonána díky ochotě německého personálu.

            V německém zařízení vzniklo devět Stromů života. V Domově důchodců Bystřany celkem dvanáct stromů. Výsledky naší činnosti bylo možné vidět na výstavě, která se konala v Domově důchodců Bystřany při příležitosti 50 let provozu domova. Výstava se setkala s pozitivním ohlasem ze strany klientů, osob jim blízkým, ale i návštěv výstavy. Rovněž se s pozitivním ohlasem setkala výstava v německém zařízení, kam stromy putovaly po čtrnácti dnech.

            V současné době budou Stromy života putovat po výstavách, kde budou sloužit jako inspirace pro jiná zařízení, kde by rádi s reminiscenční terapií pracovali, ale nemají zatím zkušenosti. Proto připravujeme workshop, kde si budou moci tvorbu vyzkoušet.

            Vzpomínání je nedílnou součástí každého člověka. Vzpomínky jsou to nejdůležitější, co se k našemu životu váže. Vzpomínky nás provázejí celým naším životem. Dovolte seniorům představit vám jejich život. Věřte, že vaše snaha a píle, kterou do vzpomínání se seniory vložíte, vás bude naplňovat a obohacovat. Na výsledné dílo není pyšný jen člověk, který vzpomínky poskytl, ale i osoba, která měla možnost seniorovi naslouchat a strom vytvořit. Strom života bude vaším společným dílem. Umístěte jej do pokoje seniora, pokud bude souhlasit a umožněte mu ukázat ostatním jak krásný a plnohodnotný má život...

Bc. Hana Daňková, DiS.

Ergoterapeutka Domova důchodců Bystřany