Využití programu Relaxace a doprovázení v Domově důchodců Bystřany

 

Každý člověk je osobnost a jako s osobností se s ním musí zacházet po celý jeho život, tedy i na sklonku života. Emoce, jež doprovázejí odchod milované osoby z tohoto světa, jsou velmi intenzivní, a proto si musí každý člověk uvědomit, že není odchod jako odchod. Odchod v pokoji a míru je odchodem, který si zaslouží každý z nás. A o tuto teorii se s pozitivními výsledky ve své praxi snaží zaměstnanci Domova důchodců Bystřany prostřednictvím programu Relaxace a doprovázení (dále jen RaD). Program RaD v Domově důchodců Bystřany vznikl na základě potřeby poskytovat kvalitní, bezpečnou a důstojnou péči klientům na sklonku života. Inspirací pro nás byla možnost výměnných stáží Domova pro seniory Sozial-Kulturelles Zentrum Leubnitz, v rámci projektu finančně podpořeného Euroregionem Labe.

Cílem relaxace je zpříjemnit chvíle strávené na lůžku u imobilních klientů nebo klientů s demencí, každý den provést alespoň jednu techniku, účast i pasivní na aktivitách, vyvezení do společných prostor domova důchodců (jídelna na patře, terasa apod.).  Používané techniky relaxace v Domově důchodců Bystřany jsou aromaterapie, aromamasáž, chromoterapie, snoezelen, muzikoterapie, individuální kontakt a relaxační koupel.

Aromaterapie je léčba vůní. Vůně mohou uvolňovat strach, zlepšovat náladu nebo zkvalitňovat spánek. K aromaterapii využíváme aromastream, solné aromalampy, éterické oleje. Aromamasáž je léčbou dotykem a vůní. Zahrnuje ošetření celého těla nebo jen jeho částí. Při aromamasáži se používají éterické oleje, ty musí být při styku s kůží vždy ředěny většinou nosným olejem nebo lihem. Ve vodě jsou nerozpustné. Je nezbytné, aby byli alespoň někteří zaměstnanci přímé péče proškoleni v aromaterapii. Nejvíce se masírují ruce, dolní končetiny a záda. V chromoterapii se používá k léčení světlo a jeho barevné paprsky. K technice chromoterapie využíváme malý a velký projektor, ve kterém se vyměňuje olejový disk, který promítá pohyblivé proměnlivé obrazce o průměru až 1,5 m na zeď nebo strop. Dále pak svítící vlákna, která je možné dát klientovi přímo do lůžka nebo lávovou lampu, která musí být umístěna mimo dosah klienta, ale v jeho zorném poli. Při snoezelenu využíváme více technik najednou, např. hudba – aromaterapie – aromamasáž, hudba – lávová lampa – individuální kontakt nebo hudba – aromamasáž. Odjakživa je součástí našeho života hudba, již od narození nám rodiče, ale i prarodiče zpívali třeba ukolébavky, každý člověk je jedinečnou bytostí a tak také každý poslouchá jiný žánr, na to je důležité myslet v rámci muzikoterapie. U klientů, kteří nejsou v důsledku svého zdravotního stavu schopni opustit lůžko, je prováděn individuální kontakt. Označujeme tím posezení s klientem u lůžka, držení za ruku pro pocit bezpečí a jistoty, třeba jen v tichosti, předčítání z oblíbené knihy, časopisu, novin, máme k dispozici i Bibli. Jedenkrát v týdnu nebo dle potřeby je dle přání klienta prováděna koupel, a to ve sprše nebo ve vaně. Možností zpříjemnit tuto činnost je relaxační koupel. Označujeme tím koupel v masážní vaně nebo ve sprše s použitím éterických olejů v rozprašovači, dle přání klienta možno využít i rádio nebo koupel zpříjemnit relaxační hudbou. Koupel se tak stává příjemně relaxační a zklidňující.

Cílem doprovázení je zajistit důstojné a příjemné chvíle na sklonku života u klientů v terminálním stádiu, dle individuálních potřeb klienta.

V Domově důchodců Bystřany je kontaktní osoba, která zhruba po třech týdnech od nástupu klienta vyplňuje dotazník RaD s klientem nebo osobou blízkou, v němž se ptáme na klientovu osobní historii, zvyky, přání, potřeby a představy o tom, jak by chtěl mít zajištěnu péči v posledním období života. Dotazník je dostupný všem zaměstnancům přímé péče. Na každém patře je koordinátorka, která aktivně vyhledává klienty vhodné pro zařazení do RaD. Předává informaci ostatním zaměstnancům péče. Ti vyberou jednotlivé techniky s ohledem na individuální přání a potřeby klienta, podle autobiografické anamnézy, informací od blízkých osob, dle dotazníku a pozorování personálu. Každý den je pak provedena minimálně jedna technika.

 Do dokumentace klienta je proveden záznam o zahájení RaD a dále jsou do tabulky RaD zapisovány všechny používané techniky, včetně délky trvání, reagování na techniku či její odmítnutí. Tým vyhodnocuje účinnost, navrhuje opatření. V programu užíváme řadu pomůcek, které jsou uloženy v tzv. hospicovém kufru, kde je např. CD přehrávač, relaxační hudba, několik knih vhodných k předčítání, aroma lampa, aroma oleje, solná lampa, projektor, plazmová koule atd. Dále visačka „Děkujeme, že nevstupujete do místnosti, právě zde probíhá individuální relaxace“, která upozorňuje ostatní, že je na pokoji třeba zachovávat klid, případně omezit provozní ruch. V rámci programu RaD víme dopředu, zda chce být rodina přítomna, takže již při zhoršení zdravotního stavu všeobecná sestra rodinu informuje. Rodina má tudíž možnost být se svým blízkým do úplného konce a doprovodit ho na druhý břeh. Nabízíme možnost se podílet na péči o zemřelé tělo, rodina pak obvykle vybere i ošacení do rakve. Necháváme dostatečný prostor k rozloučení. Po odvezení těla pohřební službou je lůžko vydezinfikováno, převlečeno a je na něj umístěna růže, otevře se okno, aby vylétla duše zemřelého. Pravidlem je, že se pět dní lůžko neobsazuje, jako projev úcty zaměstnanců k zemřelému. Parte je vyvěšeno v pietní skříňce na patře, na kterém klient zemřel.

Jednotlivé činnosti a aktivity v programu Relaxace a doprovázení se stále vyvíjejí, protože pečovatelky získávají stále nové a nové zkušenosti a práce s klientem se opakovaně mění – vzhledem k odchodům a příchodům nových klientů do domova. V rámci svých pracovních povinností se všichni zaměstnanci snaží chovat ke klientům s maximálním individuálním přístupem a respektem.

Tímto programem se snažíme o jakousi alternativu paliativní péče, v rámci současných možností poskytování sociální služby. Program Relaxace a doprovázení a jeho obsah je originálním programem Domova důchodců Bystřany. Tento program je jedinečný tím, že ne ve všech domovech důchodců v ČR se s podobnými službami může člověk setkat.

 

Text: Bc. Monika Václavíková, vedoucí péče

 

Více se můžete dozvědět z bakalářské práce Moniky Václavíkové

 VYUŽITÍ PROGRAMU RELAXACE A DOPROVÁZENÍ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ BYSTŘANY, která je umístěna na www.rezidencnipece.cz