Proslav bábi, proslav dědu

 

Realizace akce :  webový portál Mladí duchem – www.mladiduchem.cz

Cíl akce :            

·         posílení mezigenerační komunikace

·         pozitivní motivace seniorů

·         možné sdílení příspěvku s příbuznými v ČR i v zahraničí

·         zanechání vzpomínky na konkrétního člověka na Internetu

Časový rozsah :  1.1.2019  do 31.3.2019

Celkem 3 kola pro příjem a výběr příspěvků :          

leden 2019 ….….  příjem příspěvků od 1.12.2018 – 25.12.2018

únor 2019  ……... příjem příspěvků od 1.1.2019 – 25.1.2019

březen 2019 ….... příjem příspěvků od 1.2.2019 – 25.2.2019

 

Porota vybere – po 25. dni v měsíci - v každém kole 10 příspěvků, které budou publikovány a uloženy na webovém portálu www.mladiduchem.cz  v sekci Aktivity a budou zároveň sdíleny na https://www.facebook.com/mladiduchem ...  

Podrobnosti o akci: 

http://mladiduchem.cz/cs/proslav-babi-proslav-dedu

 

Anketa se netýká jen příbuzných – je možno napsat o jakémkoliv člověku staršího věku, který Vás zaujal.. Je možno napsat např. o klientovi ze zařízení sociálních služeb apod.

 

Dejte Vaším blízkým dárek formou

veřejného ocenění jejich osobnosti.

 

 

Závěrečné vyhodnocení:       duben 2019

Po ukončení – 31.3.2019 – bude vybráno ze všech publikovaných příspěvků 10 nejúspěšnějších (podle ohlasu návštěvníků webu a FCB profilu Mladí duchem)

a tyto budou v dubnu 2019 odměněny věcnými cenami, věnovanými partnery projektu.

 

Porota bude pracovat ve složení:

Jan Přeučil , Eva Hrušková  

MUDr. Radim Uzel

Mgr. Tomáš Magnusek - filmový režisér a producent

Jana Hrutková – módní stylistka

PhDr. Karolína  Maloň Friedlová – Institut bazální stimulace

Václav Džambík – koordinátor web portálu Mladí duchem