SMĚLÉ  PLÁNY OSTRAVSKÉHO ČTYŘLÍSTKU

     Skutečně přelomovým okamžikem v novodobé historii Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, se stal pátek 14. září, kdy byl v Ostravě-Petřkovicích v lokalitě „U svatého Jana“ slavnostně položen základní kámen k první stavbě první etapy projektu Transformace Domova Barevný svět a Domova na Liščině. Biskup diecéze Ostravsko-Opavské, Mons. František Lobkowicz, spolu s náměstkem primátora města Ostravy Zbyňkem Pražákem, jednatelem Stamontu – Pozemního stavitelství Jaromírem Janečkou, starostou Petřkovic Ivem Mikulicou a ředitelem ostravského Čtyřlístku, Svatoplukem Aniolem, slavnostně poklepali na symbolický základní kámen novostavby, jež tady vyroste už za rok. Začala se tak odvíjet zcela nová etapa péče o klienty Čtyřlístku.

     Mons. František Václav Lobkowicz vyjádřil při této příležitosti naději, že lidé, kteří najdou v budoucí novostavbě svůj domov, budou v něm opravdu šťastní a spokojení. Vyzvedl rovněž význam toho, jak je důležité, aby se nejen církevní, ale i státní instituce dokázaly dobře starat o ty nejslabší, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Prvními obyvateli domova „U svatého Jana“ bude dvanáct klientek a klientů, kteří dosud žijí v Domově na Liščině v Ostravě-Hrušově.

       Realizace projektu „Transformace Domova Barevný svět a Domova na Liščině“ představuje dosud nevětší investici v historii organizace Čtyřlístek. Jeho první etapa zahrnuje výstavbu pěti nových domů pro šedesát klientů obou uvedených domovů. Celková dotace na tyto stavby z rozpočtu IROP činí 84,7 milionu korun a dalšími 16 miliony přispěje ze svého rozpočtu zřizovatel Čtyřlístku - statutární město Ostrava. Ve druhé etapě zmíněného projektu pak bude vybudováno dalších osm nových domů pro 99 klientů Domova Barevný svět, Domova na Liščině a Domova Jandova. Celkem se tedy přestěhuje do nových podmínek 159 klientů organizace z nynějších více než 270. Náklady na realizaci obou etap projektu jsou odhadovány na 270 milionů korun, z toho bude činit příspěvek z fondů Evropské unie více než 230 milionů korun.

       Výstavba nových domů v několika ostravských městských obvodech – Petřkovicích, Nová Bělá, Ostrava-Jih a Slezská Ostrava, pokračuje od září letošního roku mílovými kroky. Vítězi veřejné zakázky na realizaci první etapy projektu jsou ostravské společnosti Stamont – Pozemní stavitelství s. r. o. a Morys, s. r. o. Všech pět nových domků by mělo být dokončeno již za rok, kdy budou novostavby vybaveny novým nábytkem na míru a připraveny na příchod svých obyvatel.

     Andrej Foltýnek, projektový manažer ostravského Čtyřlístku, doslova „bdí“ nad tím, aby stavbaři dodržovali jak termíny, tak kvalitu jednotlivých staveb.

     „Koordinovat výstavbu pěti objektů, které se uskutečňují prakticky souběžně (zhruba se čtrnáctidenními rozestupy), je časově a organizačně poměrně náročné. Největší úskalí spatřuji především ve vzdálenosti jednotlivých staveb (celkem se nacházejí v okruhu přibližně 55 – 60 km) a také v situaci, jež vzešla z výběrového řízení: stavby provádějí dva generální dodavatelé, kteří mají ještě své subdodavatele, s nimiž dennodenně komunikuji. Zatím však musím oba hlavní stavbyvedoucí pochválit, spolupráce s nimi je výborná,“ přibližuje pan Foltýnek největší úskalí tohoto projektu a dodává:  „Výběrové řízení však probíhalo velmi korektně, a to jak ze strany všech uchazečů, tak ze strany advokátní kanceláře, která pro nás toto řízení organizovala. V celém procesu přípravy projektu byl největší problém v inženýrské činnosti, tj. získání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Osobně se domnívám, že plánované termíny (zahájení provozu září/říjen 2019) je možné dodržet. Samozřejmě bude vše záviset na průběhu a intenzitě prací v zimních měsících, což je dnes obtížně předvídatelné. Druhou zásadní proměnnou je aktuální současná situace na poli pracovní síly a stavebního materiálu. Tuto situaci jsme se snažili postihnout kvalitními smlouvami s dodavateli.

       Následná realizace zbývajících osmi objektů (z toho pět objektů vybuduje zřizovatel Čtyřlístku – statutární město Ostrava a další dvě rekonstrukce a jednu novostavbu zajišťuje samotný Čtyřlístek) je plánována v příštích dvou letech. Vše bude záviset na průběhu plánovaných veřejných zakázek. Počítáme s tím, že poslední objekt tohoto projektu (rekonstrukce Domova Jandova) bude podle plánu dokončen na přelom let 2021 a 2022.“

      Uskutečnění těchto velkolepých projektů ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením a jeho zřizovatele, statutárního města Ostravy, by mělo představovat zcela zásadní změnu v kvalitě sociálních služeb, poskytovaných touto organizací na území města Ostravy. Podmínky pro to budou v následujících letech připraveny. Teprve čas však ukáže, zda se podaří tyto služby v nových domovech pro osoby se zdravotním postižením v plné míře zajistit i personálně, když se sociální služby nejen na Ostravsku trvale potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, kterých se na trhu práce nedostává nejen v tomto oboru…

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ