DNY EVROPSKÉ DLOUHODOBÉ PÉČE V POLSKÉ TORUNI

 

Každoročně v září se v polské Toruni pořádá Mezinárodní konference dlouhodobé péče, která je organizována pro profesionály pracující s chronicky nemocnými, zdravotně postiženými a závislými pacienty.

 

Více než 1.000 ředitelů a odborníků na domácí péči z celé Evropy přijede do Toruni, aby se zapojilo do diskuse a podělilo se o své zkušenosti. Vysokou odbornou úroveň konference zajišťuje pravidelná spolupráce s vedoucími a zakladateli dlouhodobé péče v Polsku i v zahraničí, včetně národních konzultantů a dalších odborníků působících v tomto odvětví.

 

Vzhledem k tomu, že Evropa stárne, její společenství čelí náročné výzvě budovat efektivní systémy péče o závislé osoby. Tento úkol spočívá na národních vládách, avšak jeho výkon spadá do celé komunity, která se podílí na zlepšování evropské dlouhodobé péče: nevládní organizace působící v této oblasti a společensky odpovědné podnikání.

 

Konference dlouhodobé péče se datuje již od roku 1998, kdy se v Polsku začal tvořit nový celistvý systém zdravotní péče zaměřený na dlouhodobou péči a bylo nutné pojmenovat a zaměřit se na hlavní problémy tohoto sektoru.

Kromě finančního nedostatku byl hlavním problémem nedostatek kompetentních pracovníků, především zdravotních sester, lékařů, fyzioterapeutů a sociálních pracovníků. Bylo potřeba vychovávat nové odborníky, nabídnout jim příležitost pro výměnu zkušeností a zahájit diskusi o podobě dlouhodobé péče v dalších letech.

 

Konference je mezinárodní od roku 1999, počet účastníků se zvýšil desetinásobně – ze 100 účastníků v roce 1998 na 1 000 z celé Evropy v roce 2017 a dnes patří k nejvýznamnějším svého druhu. Jejími partnery jsou po celou dobu polská společnost s globální působností TZMO SA a Polská gerontologická asociace.

 

Toto setkání odborníků umožňuje sdílet zkušenosti a diskutovat o modelu dlouhodobé péče a standardech poskytování služeb v mnoha různých zemích Evropy. Je zde možnost učit se z konkrétních situací a jejich řešení, což má pozitivní vliv na fungování institucí po celé Evropě.

 

V roce 2017 se konference konala pod patronátem Evropské asociace ředitelů a poskytovatelů dlouhodobé péče pro seniory E.D.E. v čele s panem Jiřím Horeckým, který k tématu ve své přednášce řekl: „Dlouhodobá péče o starší lidi prochází zásadními změnami v celé Evropě. Potýkáme se s nedostatkem zaměstnanců, chybí nám finanční prostředky a přesto zvyšujeme kvalitu péče a snažíme se být lepší a lepší.“ (zdroj: http://ltc-congress.eu/files/UserFiles/Materialy/Conference Materials 2017 Torun.pdf)

 

A právě k tomu je Mezinárodní konference dlouhodobé péče určena.

 

Každý rok má konference 1 hlavní téma, kterého se týkají jednotlivé přednáškové bloky. Pro rok 2019 je tímto tématem: „Život se ztrátou paměti - Alzheimerova choroba mezi námi“ a pro účastníky budou připraveny diskuse o tom, jak vylepšit kvalitu života osob s různými formami demence.

 

Všechny přednášky jsou tlumočeny mimo jiné do českého jazyka.

 

Celý program probíhá v kulisách jednoho z nejstarších polských měst - města Toruň, které je rodištěm slavného astronoma Mikuláše Koperníka a v roce 1997 bylo zapsáno na seznam UNESCO. Pro účastníky konference je vždy připraven i bohatý doprovodný program.

 

Další informace najdete na www.tzmo.cz