KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DERATIZACÍ NEJEN VE STRAVOVACÍM PROVOZU

 

    Hlodavci, mravenci, mušky a další škůdci se mohou vyskytnout nejen ve stravovacích provozech, ale i v celých komplexech budov a jejich okolí. Je to však právě stravovací provoz a jeho skladovací prostory, které poskytují dobré zázemí škůdcům v podobě dostatku potravy a dobrých podmínek pro hnízdění a množení. A jak se těchto nevítaných nájemníků zbavit? Jejich likvidace totiž není ani trošku jednoduchá. Často svůj boj vyhrávají nad různými druhy nástrah, požerů a pastí.

    Řešení je potřeba zvolit co nejefektivnější, ale zároveň dodržovat bezpečnostní, zdraví chránící předpisy a platné legislativní normy pro boj se škůdci. Tím hlavním předpisem, kterým se provádění deratizací řídí, je Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

    Účinná jsou hlavně komplexní řešení. Lokální zásahy většinou problém nevyřeší. Likvidovaný škůdce se pouze přesune někam jinam, ale problém přetrvává. Proto je vhodné volit celoplošný zásah na všech úrovních objektu. Jedná se vesměs o šetrné zásahy, které se provádí ve večerních či nočních hodinách a v žádném případě nezasahují do pravidelného a zaběhnutého chodu jednotlivých oddělení budovy.

    Důležité je také věnovat pozornost pečlivému výběru dodavatele DDD služeb. Není vhodné kombinovat služby více dodavatelů. Takový postup je většinou kontraproduktivní a neúčinný, zásahy se musí častěji opakovat a to stojí nemalé finanční prostředky. Dalším důležitým aspektem je zajistit si služby odborně způsobilé osoby / firmy, která zná pravidla pro zpracování dokumentace (v potravinářství musí být např. zpracován plán nástrah), každá stanička s nástrahou musí být viditelně označena, musí být zabezpečena proti manipulaci, k použité nástraze byste měli obdržet bezpečnostní list, atd.

    V neposlední řadě není dobré podceňovat prevenci. Pravidelné preventivní návštěvy deratizéra, který provede kontrolu pokladených nástrah, jejich výměnu za čerstvé a zmonitoruje případný výskyt, nás může uchránit nemilých překvapení. Právě podzimní období je vhodným časem pro provádění preventivních zásahů, protože s blížící se zimou se zejména hlodavci stahují blíže zdroji potravy a tepla.

 

HASAP Consulting, s.r.o. založila v roce 2014 divizi Pest Control.

Svým zákazníkům nabízí:

 

www.hasap-pestcontrol.cz