AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ

 

V lese na okraji Řevnic sídlí nezisková organizace Hiporehabilitace Jupiter. Toto středisko se věnuje animoterapii, především hiporehabilitaci. Kromě dětí tam můžete vídat s koníky i seniory a zdravotně postižené. Co se v takovém hiporehabilitačním středisku děje a jak může kontakt se zvířaty pomoci lidem i zvířatům, jsme si povídali s předsedkyní spolku, Idou Kubrichtovou.

 

Co vás přivedlo k animoterapii? A ke koním?

Už odmalička jsem tíhla ke zvířatům a po gymnáziu jsem šla studovat veterinární lékařství. Během mých studií byl však nově otevřen obor na České zemědělské univerzitě Zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty, který mě natolik zaujal, že jsem na něj přestoupila. Líbilo se mi propojení sociální práce se zvířaty. Koně jsem milovala asi jako většina holčiček už od mala, ale neměla jsem k nim přístup. Maminka se koní bojí, tak mi do žádného oddílu nedovolila chodit. Prvního koně jsem si koupila až za státnice, čímž jsem si splnila sen.

 

Jaké služby poskytujete?

V Jupiteru poskytujeme animoterapii, především hiporehabilitaci, tedy rehabilitaci pomocí koní. V současné době máme sedm speciálně vycvičených koní. Zabýváme se hipoterapií, volnočasovými aktivitami pro děti a mládež a takzvanými Aktivitami s využitím koní, neboli AVK. Záleží nám na individuálním a nedirektivním přístupu a s koňmi pracujeme výhradně formou přirozené komunikace.

 

Co jsou aktivity s využitím koní?

Jedná se o metodu speciální a sociální pedagogiky, využívající motivačního působení koně. AVK většinou probíhají formou skupinové lekce. Takzvaný uživatel AVK má možnost během lekce navázat vztah s koněm a díky odbornému vedení tak posílit své pozitivní vlastnosti. Těmi mohou být například schopnost spolupráce, zvýšení sebevědomí a tak dále.

 

Jak je možné, že kůň něco takového dokáže?
Pro lidstvo byli koně magickými bytostmi už od nepaměti. Přestože v současné moderní době už koně nepotřebujeme například jako dopravní prostředek, je jejich chov stále velmi populární. Myslím si, že je tomu tak proto, že ono magické pouto mezi koněm a člověkem v nás stále určitým způsobem žije. Nejspíš díky tomu má mnoho lidí pocit, že jim kůň dokáže otevřít srdce. Právě proto se koně v současnosti používají také v psychoterapii.

 

V čem spočívá přirozená komunikace s koňmi?
Mnoho lidí má pocit, že koně je zapotřebí zkrotit a ovládnout. My jsme se rozhodli jít jinou cestou. Chceme, aby s námi koně spolupracovali na základě přátelského vztahu, a to zcela dobrovolně. Toho lze docílit vyvážením správné míry vzájemné důvěry a respektu, a to je mimo jiné velice přínosné pro uživatele AVK i pro děti, které chodí na naše koňské kroužky.

 

V čem je specifická práce se zdravotně postiženými?

Specifická je tím, že je pro koně často špatně čitelná. Je tedy potřeba více asistentů a instruktor AVK musí koním často ,,překládat“, co se po nich chce. Klientela hiporehabilitace je velmi široká. V rámci volnočasových aktivit nás navštěvují děti od 3 let, ale na Avk například dojíždí i skupiny seniorů. U těch se zaměřujeme především na trénink kognitivních funkcí. Základním cvičením je zapamatovat si barvu, věk a jméno přiděleného koně a vyhřebelcovat ho. Zdatnější se učí i jména pomůcek na hřebelcování. Senioři jsou koněm většinou velmi nadšení a snaží se soustředit a spolupracovat. Kůň zde působí převážně motivačně. Mezi další klienty patří například uživatelé s diagnózou autismus, s mentálním postižením, s poruchami příjmu potravy a podobně. Cílem našeho programu je také prevence sociálního vyloučení a zlepšení psychické i fyzické kondice. Letos máme možnost uhradit lekce AVK pro osoby nad 15 let z dotace EU. Nyní tedy přijímáme novou klientelu.

 

Jak koně se zdravotně postiženými spolupracují?

Vždy mě fascinuje, jak kůň pozná, zda s ním pracuje zdravý dospělý, dítě či osoba s hendikepem. K dětem a hendikepovaným se chovají velmi slušně a většinou udělají, co jim na očích vidí. Sami plní úkoly, které jsme pro ně připravili, a dávají pozor, aby svého vodiče nezašlápli. Pokud s koňmi pracuje zdravý dospělý, klidně si ho „vyzkouší“. Dělají, že neumí stát u nasedací rampy (přestože dětem tam postojí denně), že nikdy neviděli deštník (přestože s dětmi jej používáme stále) atd.

 

Jak probíhají lekce AVK? Na co se mají zájemci připravit?

Lekce AVK jsou buď individuální, či skupinové. Dle typu klientely vybereme vhodné koně a vhodné aktivity s nimi. Většina klientů se během lekce AVK i sveze, ale s některými skupinami nejezdíme vůbec. Během lekcí se klienti učí teoretické znalosti o koních a prakticky se naučí koně vyčistit, nasadit ohlávku, vodit koně a zvládnout s ním připravený úkol atp.

 

LENKA KAPLANOVÁ,

FOTO IDA KUBRICHTOVÁ

 

Hiporehabilitace Jupiter z.s., vznikl v roce 2016 jako registrované středisko České Hiporehabilitační společnosti. Od roku 2018 má status Střediska doporučené hiporehabilitace. Další informace můžete získat na www.hipojupiter.cz