DALŠÍ  ČLÁNKY :

 

Nálezy Ústavního soudu po roce a půl od zveřejnění

Od vydání nálezu Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 2545/16 ze dne 18. července 2017 a sp. zn. III. ÚS 3305/16 ze dne 8. srpna 2017 již uplynul více než rok a půl. Těmito nálezy pak již skončila definitivně pětiletá anabáze pobytových zařízení sociálních služeb (dále jen „PZSS“) ve věci tzv. úhradových dodatků. Jako bezprostřední reakci na proběhlá soudní jednání jsem v září 2017 v tomto periodiku publikoval článek „Ústavní soud definitivně ukončil spory o tzv. úhradové dodatky“. V závěru tohoto článku jsem pak vyslovil myšlenku, že vítězství zdravotních pojišťoven u Ústavního soudu může být jejich Pyrhovým vítězstvím. Je tedy na čase, abychom se zamysleli nad tím, zda se tato myšlenka naplňuje. ... více

 

   AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ  

V lese na okraji Řevnic sídlí nezisková organizace Hiporehabilitace Jupiter. Toto středisko se věnuje animoterapii, především hiporehabilitaci. Kromě dětí tam můžete vídat s koníky i seniory a zdravotně postižené. Co se v takovém hiporehabilitačním středisku děje a jak může kontakt se zvířaty pomoci lidem i zvířatům, jsme si povídali s předsedkyní spolku, Idou Kubrichtovou. ... více

 

   DNY EVROPSKÉ DLOUHODOBÉ PÉČE V POLSKÉ TORUNI

Každoročně v září se v polské Toruni pořádá Mezinárodní konference dlouhodobé péče, která je organizována pro profesionály pracující s chronicky nemocnými, zdravotně postiženými a závislými pacienty. ... více

 

Využití programu Relaxace a doprovázení v Domově důchodců Bystřany

Každý člověk je osobnost a jako s osobností se s ním musí zacházet po celý jeho život, tedy i na sklonku života. Emoce, jež doprovázejí odchod milované osoby z tohoto světa, jsou velmi intenzivní, a proto si musí každý člověk uvědomit, že není odchod jako odchod. Odchod v pokoji a míru je odchodem, který si zaslouží každý z nás. A o tuto teorii se s pozitivními výsledky ve své praxi snaží zaměstnanci Domova důchodců Bystřany prostřednictvím programu Relaxace a doprovázení (dále jen RaD). Program RaD v Domově důchodců Bystřany vznikl na základě potřeby poskytovat kvalitní, bezpečnou a důstojnou péči klientům na sklonku života. Inspirací pro nás byla možnost výměnných stáží Domova pro seniory Sozial-Kulturelles Zentrum Leubnitz, v rámci projektu finančně podpořeného Euroregionem Labe. ... více