DALŠÍ  ČLÁNKY :

 

LIDÉ MEZI NÁMI: VEŘEJNÍ OPATROVNÍCI

Veřejnost o nich ví málo anebo vůbec nic. A přece – na každé radnici nebo na obecním úřadu, kde mají odbor sociální práce, veřejné opatrovníky najdeme. ... více

JAK SE CÍTÍ LIDÉ V ZAŘÍZENÍCH aneb CESTA DO HLUBIN SENIOROVY DUŠE

Často se klientů při šetřeních ptám, jak jim na novém místě je. Někdy vyhrknou první věc, která je napadne, změna k dobrému, které si okamžitě všimli: Dobře tu vaří, to není jako v nemocnici! Nebo jako ty moje donáškové obědy. Nebo je to tak dobré, jako jsem měl (měla) doma. ... více

TRANSFORMACE JE ZMĚNA

říká ředitel Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava PhDr. Svatopluk Aniol v rozhovoru pro časopis Rezidenční péče

Přelomovým okamžikem v novodobé historii Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, se stal pátek 14. září, kdy byla zahájena první stavba velkého transformačního projektu této organizace, který dosud nemá v oblasti sociálních služeb v Ostravě obdobu. ... více