DALŠÍ  ČLÁNKY :

 

Podle VOP je péče v léčebnách pro dlouhodobě nemocné KATASTROFÁLNÍ!            doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

V závěru loňského roku zveřejnila veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová zprávu o situaci v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Zjištění, která jsou uvedena v této zprávě jsou – stručně řečeno – katastrofální… Na základě výsledků svých návštěv formulovala ombudsmanka celkem 102 doporučení pro samotné léčebny a dalších 7 doporučení pro ministerstvo zdravotnictví. Doporučení léčebnám se týkají nedostatků, které lze odstranit změnou přístupu k pacientům, či změnou organizace práce. Některé zjištěné nedostatky jsou však systémového charakteru, proto je ombudsmanka adresovala ministerstvu zdravotnictví. Za zcela nezbytné pro zlepšení situace považuje zejména zvýšení minimálního počtu zdravotnických a jiných odborných pracovníků. ... více

Práce koronera – provádění prohlídek těl zemřelých                 Ing. David Tuček

Provádění prohlídek těl zemřelých je nedílnou a důležitou součástí poskytování zdravotní péče. Ač se možná někdo pozastaví nad přívlastkem „důležitou“, je nutno si uvědomit, že prohlížející lékař – koroner – je poslední lékař, který zemřelého vidí. A je na něm a pouze na něm, zda úmrtí člověka uzavře jako přirozené, nebo zda nalezne působení vnějších vlivů a dá podnět k dalšímu prověřování. ... více