Zpravodaj projektu Podpora sociálního bydlení

V rámci projektu Podpora sociálního bydlení jsou připravovány zpravodaje, které se věnují problematice sociálního bydlení v České republice. V těchto zpravodajích se objevují nejen zajímavosti o sociálním bydlení, ale také důležité analýzy, publikace a projekty spojené s touto problematikou.

Pokud si přejete být zařazeni mezi příjemce Zpravodaje sociálního bydlení, napište prosím
e-mail na adresu
martin.hrabal@mpsv.cz.


 

Pozvánka – workshopy k sociálnímu bydlení

V termínech 31. 5. 2018 a 21. 6. 2018 proběhne workshop na téma Modely sociálního bydlení: prostorové parametry a kvalitativní kritéria. První ze zmíněných termínů se uskuteční v Havlíčkově Brodě, druhý pak v Hradci Králové.

Prof. Ing. arch. Michal Kohout a doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D. (ČVUT) v rámci programu workshopu představí, jak nejlépe z architektonického, stavebního a finančního hlediska plánovat sociální bydlení.

Pro více informací pište na e-mailovou adresu katerina.hubena@mpsv.cz. Workshop je pořádán v rámci projektu Podpora sociálního bydlení.