Konference - Život jako každý jiný 2018

Rádi bychom Vás informovali o další konferenci, kterou plánujeme uspořádat v rámci projektu MPSV dne 27. listopadu 2018 v Praze. Konference se bude zabývat aktuálním děním v oblasti transformace nejen v České republice, ale i v zahraničí. Budou představeny mezinárodní dokumenty a jejich dopady do praxe. Zazní informace o využívání běžných zdrojů v komunitě, komunitních službách, budou prezentovány praktické zkušenosti osob s mentálním postižením s životem v komunitě.

Pozvánku s programem a bližšími informacemi naleznete na www.trass.cz.