MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY ZDRAVOTNÍKŮM

V současné době jsou velmi aktuálním tématem mimořádné odměny zaměstnancům v sociálních službách v souvislosti s nemocí Covid-19. Na to, jaká je situace u odměn především zdravotnických pracovníků, jsme zeptali Petra Boťanského z odborné společnosti Gratia futurum 913.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo na mimořádné odměny zaměstnanců v sociálních službách dotační titul, ale v něm není možné žádat o odměny pro zdravotnické pracovníky. Proč?

Podle mého názoru to vychází z logiky, kterou MPSV uplatňuje u vyrovnávacích plateb, z nichž také není možné hradit osobní náklady zdravotnických pracovníků. Podporuje to tak „dvoukolejnost“ v poskytování sociálních a zdravotních služeb klientům v pobytových zařízeních sociálních služeb.

To je ale už dlouhodobý problém s poskytováním těchto služeb na tzv. sociálně zdravotním pomezí.

To máte pravdu. Čím dál víc se mi potvrzuje, že termín „pomezí“ neznamená „spolupráce“, ale spíše slovo „hranice“. Obávám se, že dokud budeme mít na MPSV sociálně zdravotní pomezí a na MZ zdravotně sociální pomezí, tak s tím asi nikdo nehne.  

Jak to tedy bude s odměnami zdravotnických pracovníků?

Ministr zdravotnictví zhruba před měsícem zveřejnil představu, že finance na odměny zaměstnancům, na vícenáklady a na propady příjmů dorovná poskytovatelům zdravotních služeb kompenzační vyhláškou. K tomu ale musí nejdřív prosadit kompenzační zákon. Legislativa se tedy rozběhla touto cestou. Odborná společnost Gratia futurum 913 proto nabídla MZ spolupráci při přípravě kompenzační vyhlášky pro odbornost 913 a tato nabídka byla přijata. Nejprve jsme si ale museli vyjasnit, že odměny pro zdravotnické pracovníky v PZSS budou stejné, jako u ostatních zaměstnanců placených z dotace MPSV.

Tedy oněch 59 Kč nebo 235 Kč za hodinu práce podle toho, jestli byla v PZSS nákaza nebo karanténa kvůli Covid-19?

Přesně tak. Pak už jen zbývalo vymyslet způsob, jak tyto peníze „doručit“ do jednotlivých PZSS, a to včetně zákonných odvodů. Původní představy MZ, že by se nějak „navázaly“ na počty vykázaných bodů, ošetřených pojištěnců či jiné hodnoty, vzaly rychle za své. Před jednáním jsme totiž oslovili naše společníky s žádostí o data o odpracovaných hodinách a úvazcích zdravotnických pracovníků za březen a duben a také o informaci, zda v daném období „měli“ Covid-19. Touto cestou bych rád poděkoval všem 80 zařízením, která nám tato data v krátkém čase poskytla. Zároveň MPSV poskytlo MZ data o počtech zdravotnických pracovníků za rok 2018 (za rok 2019 ještě nejsou k dispozici). No a když se tato data dala dohromady, tak to potvrdilo náš návrh, že jediné spravedlivé řešení je přes skutečně odpracované hodiny jednotlivých zaměstnanců a toto řešení bylo zapracováno do kompenzační vyhlášky.

Takže odměny pro zdravotnické zaměstnance budou?

Není to tak úplně jednoduché. Protože úhrady mimořádných odměn přes odpracované hodiny nejsou v odbornosti 913 prý úplně legislativně čisté, měl by ministr zdravotnictví požádat 8.6.2020 vládu o schválení financování těchto odměn prostřednictvím dotačního programu MZ. Doufám, že v době vydání tohoto čísla již budou čtenáři vědět, jakým způsobem budou náklady na tyto odměny financovány i termín, kdy se těchto odměn zdravotničtí pracovníci v PZSS dočkají.  

(red.)