Aktuální TÉMA :

 

Dlouhodobá péče a její kvalita v institucích, ošetřovatelské domy

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti a Alzheimer Europe

Evropa patří mezi rychle stárnoucí oblasti světa, to platí zejména o zemích Evropské unie včetně České republiky. Stárnutí je výsledkem pozitivního vývoje, prodlužování lidského života.  Přináší ale také některé problémy, které je zapotřebí řešit. Problematika zajištění péče o osoby s omezenou soběstačností patří mezi ty významné. ... více

Nařízení GDPR – strašák na poskytovatele sociálních služeb?

Představuje nové nařízení EU o ochraně osobních údajů reálnou hrozbu pro poskytovatele sociálních služeb, nebo jde jen o uměle nafukovanou bublinu? ... více