Aktuální TÉMA :

 

     Roman a Helena

Roman a Helenou spolu žijí od roku 2012 v nájemním bytě 2+KK. Byt se nachází v Kladně v lokalitě Rozdělov, ve známých kladenských věžových domech. Jejich život se o mnoho neliší od života nás ostatních. ... více

Konference - Život jako každý jiný 2018

Rádi bychom Vás informovali o další konferenci, kterou plánujeme uspořádat v rámci projektu MPSV dne 27. listopadu 2018 v Praze. ... více

Deinstitucionalizace žije aneb znaky a vodítka deinstitucionalizace služeb poskytovaných v komunitě

Během uplynulých let řada lidí věnovala značné úsilí nejen tomu, jak provádět deinstitucionalizaci a transformaci, ale také tomu, jak je provádět správně. Jednalo se zejména o odborníky z krajů, z řad poskytovatelů, z nestátních neziskových organizací, z MPSV. ... více

Mezirezortní skupina pro deinstitucionalizaci sociálních služeb

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí vznikla 18. dubna 2018 Mezirezortní skupina pro deinstitucionalizaci sociálních služeb. Skupině přesedá náměstkyně pro řízení Sekce správních činností a sociální politiky Mgr. Jana Hanzlíková. ... více

MPSV aktivně řeší dostupnost sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra

Dostupnost sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra (dále jen „PAS“) je v současné době hojně diskutovaným tématem, které se Ministerstvo práce a sociálních věcí snaží řešit pomocí metodické podpory krajům, rozvojem a navyšováním kapacity sociálních služeb pro osoby s PAS ve svých přímo řízených organizacích. ... více