Aktuální TÉMA :

 

AKTUÁLNÍ STANOVISKA MPSV V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře se dvěma novými skutečnostmi, které se v poslední době objevily, a k nimž bylo dle názoru věcného útvaru ministerstva vydat výkladová stanoviska. Níže uvedený text je základním přehledem těchto dvou výkladových stanovisek.

Výkladové stanovisko k zákonu o pohřebnictví

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k výplatě dávek příspěvku na živobytí formou typizovaných poukázek opravňujících k nákupu zboží ve stanovené hodnotě. ... více

Jarní škola sociální práce

14. – 18. 5. 2018

V uvedeném termínu připravujeme v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II realizaci osvědčeného konceptu tzv. školy sociální práce, tentokráte Jarní. ... více

Zpravodaj projektu Podpora sociálního bydlení

V rámci projektu Podpora sociálního bydlení jsou připravovány zpravodaje, které se věnují problematice sociálního bydlení v České republice. V těchto zpravodajích se objevují nejen zajímavosti o sociálním bydlení, ale také důležité analýzy, publikace a projekty spojené s touto problematikou. ... více